201410.21
0

Huwelijkse voorwaarden

Een actueel onderwerp waarover met regelmaat vragen worden gesteld en waarover veel wordt geprocedeerd betreft de huwelijkse voorwaarden. Getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekent bij echtscheiding dat de bezittingen en schulden bij helfte worden gedeeld. Bij trouwen onder huwelijkse voorwaarden is de voor de gemeenschap van goederen zo typerende vermogensvermenging uitgesloten.

201409.30
0

Ontslag na kritiek op bedrijfsvoering

In een kort geding voor de rechtbank Leeuwarden speelde de vraag in hoeverre een werknemer al dan niet terecht op staande voet was ontslagen vanwege kritiek op de bedrijfsvoering. Er wordt in het algemeen aangenomen dat een werknemer in het openbaar kritiek mag uiten op het bedrijfsbeleid. Gebaseerd op het (grond)recht van meningsuiting mag een…