201410.29
0

Bij de behoeftebepaling in verband met de vaststelling van partneralimentatie na een echtscheiding wordt gekeken naar de mate van welstand tijdens het huwelijk. Daarbij zijn het inkomsten- en lastenpatroon gedurende de laatste jaren voor de scheiding relevant. Aan de andere kant is voor de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige de feitelijke financiële situatie op het moment van vaststelling van belang.

Partneralimentatie ondernemer

In geval het om behoeftebepaling van partneralimentatie bij een ondernemer(eenmanszaak of DGA) gaat laat zich die feitelijke situatie niet makkelijk bepalen. Dikwijls wordt gekeken naar de resultaten van de laatste jaren en wordt min of meer een gemiddelde bepaald. Met incidentele uitschieters naar boven of beneden wordt geen rekening gehouden.

In een zaak voor het gerechtshof te Den Haag werden de resultaten gedurende de mindere crisisjaren buiten beschouwing gelaten. Deze uitspraak laat zien dat het bepalen van het inkomen van de ondernemer in geval van echtscheiding geen sinecure is.

Meer informatie over partneralimentatie?

Wilt u meer weten over partneralimentatie? Neem gerust contact op met een ervaren familierecht advocaat van Duurland Advocaten.

Lees ook: