201612.22
0

Ontzegging alimentatie

Wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden blijft er een onderhoudsplicht bestaan. Dit houdt in dat u verplicht blijft voor elkaar en voor de kinderen te zorgen. Voor elkaar zorgen door levensonderhoud te financieren heet alimentatie. Er bestaan twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

201612.22
0

Echtscheiding en verzwegen schuld

Als uw ex een schuld verzwegen heeft voordat u ging trouwen bent u na de echtscheiding dan nog aansprakelijk? In een uitspraak moest de rechtbank Den Haag oordelen over de vraag of schulden van de man uit een faillissement in het kader van een echtscheiding geheel voor rekening van hem moesten blijven.

201412.02
0

Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Met behulp van een periodiek verrekenbeding (of Amsterdamse verrekenbeding) delen echtgenoten of geregistreerde partners de groei van het eigen vermogen. Met groei wordt het gezamelijke inkomen bedoeld min de kosten (hypotheek, boodschappen, etc). Het is belangrijk om jaarlijks te verrekenen. Mocht u in een scheiding terecht komen en er is sprake van een periodiek verrekenbeding dan…

201411.03
0

Aansprakelijk voor (belasting)schuld van ex?

Bent u aansprakelijk voor de belastingschuld van uw ex wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd? De Hoge Raad heeft moeten oordelen in een procedure waarbij de vrouw door de fiscus aansprakelijk werd gesteld voor de helft van de door haar ex tijdens het huwelijk opgebouwde belastingschuld. Zij waren gehuwd geweest in gemeenschap van goederen. De…

201410.29
0

Behoeftebepaling partneralimentatie bij echtscheiding

Bij de behoeftebepaling in verband met de vaststelling van partneralimentatie na een echtscheiding wordt gekeken naar de mate van welstand tijdens het huwelijk. Daarbij zijn het inkomsten- en lastenpatroon gedurende de laatste jaren voor de scheiding relevant. Aan de andere kant is voor de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige de feitelijke financiële situatie op het moment van vaststelling van…

201410.21
0

Huwelijkse voorwaarden

Een actueel onderwerp waarover met regelmaat vragen worden gesteld en waarover veel wordt geprocedeerd betreft de huwelijkse voorwaarden. Getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekent bij echtscheiding dat de bezittingen en schulden bij helfte worden gedeeld. Bij trouwen onder huwelijkse voorwaarden is de voor de gemeenschap van goederen zo typerende vermogensvermenging uitgesloten.