201612.22
0

Als uw ex een schuld verzwegen heeft voordat u ging trouwen bent u na de echtscheiding dan nog aansprakelijk? In een uitspraak moest de rechtbank Den Haag oordelen over de vraag of schulden van de man uit een faillissement in het kader van een echtscheiding geheel voor rekening van hem moesten blijven.

Bewust verzwegen

Partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Volgens de hoofdregel zijn schulden vóór en tijdens een huwelijk in geval van gemeenschap van goederen gemeenschappelijk ongeacht wie de schulden heeft gemaakt. Bij een scheiding worden de schulden bij helfte gedeeld.

Hier week de rechtbank af van die hoofdregel. De rechtbank kende daarbij doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van de vrouw bij het aangaan van het huwelijk niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de eenmanszaak van de man failliet was. De man had dat bewust verzwegen. Bij de boedelverdeling in het kader van de echtscheidingsprocedure bepaalde de rechtbank hier dat de schulden uit het faillissement zonder verrekening met de vrouw geheel voor rekening van de man dienden te blijven.

Meer informatie?

Zit u zelf in een situatie waarop het familierecht van toepassing is? Laat u dan adviseren door een ervaren advocaat van Duurland Advocaten in Amersfoort.

Interessante pagina's: