201411.18
0

Als u een huis gaat kopen dan kunt u ervoor kiezen om een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen. Hierin wordt vastgelegd hoe hoog uw maximale last mag zijn. Krijgt u de financiering niet rond, dan kunt de overeenkomst met behulp van het financieringsvoorbehoud laten ontbinden.

Financieringsvoorbehoud in de praktijk

In een zaak voor het gerechtshof te Leeuwarden kwam in een uitspraak de vraag aan de orde of de koper van een woning een beroep kon doen op het in de koopovereenkomst opgenomen financieringsvoorbehoud.

Inspanningsplicht

Op grond van de koopakte rustte er op de koper een inspanningsverplichting zijn best te doen om de financiering voor de aankoop rond te krijgen. Het is in de praktijk standaard dat de koper die een beroep doet op financieringsvoorbehoud moet aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen. Indien de koper twee afwijzingen van zijn aanvraag voor een financiering kan laten zien wordt dat meestal voldoende geacht. In deze zaak kon de koper drie afwijzingen laten zien maar bij alle drie ging het om aanvragen voor een hoger bedrag dan de koopsom met kosten. Het hof beoordeelde het beroep van de koper op de clausule als niet terecht.

Duurland Advocaten raadt u aan om het bedrag in het financieringsvoorbehoud zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Dat kan discussie achteraf voorkomen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de koop of verkoop van ontroerend goed zaken? Of wilt u meer weten over het inroepen van een financieringsvoorbehoud? Neem contact op met een advocaat van Duurland Advocaten in Amersfoort.

Lees ook: