201412.01
0

De kantonrechter te Rotterdam moest oordelen over een ontslag op staande voet van een docent die strafrechtelijk was veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno.

Strafrechtelijke veroordeling

Niet alleen ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad maar ook verschillende kantonrechters hebben al uitgesproken dat een strafrechtelijke veroordeling al dan niet in combinatie met afwezigheid als gevolg van detentie op zich niet genoeg is om een ontslag op staande voet te kunnen dragen. Daar is meer voor nodig waarbij met name gekeken wordt of het strafbare feit betrekking heeft op de werksfeer of privésfeer.

Bij dit geval was een docent betrokken die ook les gaf aan minderjarige kinderen. Volgens de kantonrechter had de docent een voorbeeldfunctie en daarbij paste niet het bezit van kinderporno. Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met directe ingang was terecht gegeven; een ontbindingsvergoeding was niet aan de orde.

Meer over ontslag: