201511.20
0

Bij een echtscheiding ontstaat regelmatig een discussie over de vraag of een ontslagvergoeding in de te ontbinden gemeenschap van goederen valt. Onder gemeenschap van goederen vallen doorgaans alle bezittingen en schulden van beide partners. Ook een ontslagvergoeding is daarom onderdeel van de gemeenschap van goederen en moet bij helfte worden gedeeld. Verdeling bij helfte is een regel waarop maar weinig uitzonderingen mogelijk zijn.

Ontslagvergoeding uit een stamrecht bv

In de praktijk blijkt daar toch verschillend over te worden gedacht. Onlangs hebben zowel het Gerechtshof Amsterdam en het Gerechtshof Den Haag geoordeeld in een vrijwel vergelijkbare zaak. In deze zaken was de vergoeding ondergebracht in een stamrecht bv, een bv waarin een ontslagvergoeding wordt gestort en die periodieke uitbetalingen toestaat. De stamrecht bv in bovengenoemde zaken zou periodieke uitkeringen gaan verzorgen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Dat is fiscaal gunstig omdat de eerste twee schijven een lagere belasting kennen vanaf 65-jarige leeftijd.

Toekomstige uitkeringen zijn uitgesloten van verdeling

Het hof in Amsterdam was van mening dat de toekomstige periodieke uitkeringen uit het stamrecht moest worden gedeeld. Echter het hof in Den Haag oordeelde dat de uitkeringen na de ontbinding van het huwelijk zgn. verknocht waren en niet behoefden te worden gedeeld. Het lijkt er dus op dat een ontslagvergoeding die ineens wordt ontvangen volledig in de gemeenschap van goederen valt en bij helfte dient te worden verdeeld. Dat geldt ook voor het uitgekeerde gedeelte van een ontslagvergoeding uit een stamrecht bv. Het gedeelte van een ontslagvergoeding uit een stamrecht bv dat na ontbinding van het huwelijk wordt uitgekeerd, wordt doorgaans uitgesloten van verdeling.

Stamrechtvrijstelling vervallen

Overigens is het sinds 1 januari 2014 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Een ontslagvergoeding wordt sinds 1 januari 2014 altijd als één som uitgekeerd. Dat zou op basis van jurisprudentie betekenen dat een ontslagvergoeding die na 1 januari 2014 is uitgekeerd, altijd onder de gemeenschap van goederen valt.

Echtscheiding advocaat

Meer weten over echtscheiding, alimentatie en gemeenschap van goederen? Neem contact op met een echtscheiding advocaat van Duurland Advocaten.