201412.02
0

Met behulp van een periodiek verrekenbeding (of Amsterdamse verrekenbeding) delen echtgenoten of geregistreerde partners de groei van het eigen vermogen. Met groei wordt het gezamelijke inkomen bedoeld min de kosten (hypotheek, boodschappen, etc). Het is belangrijk om jaarlijks te verrekenen.

Mocht u in een scheiding terecht komen en er is sprake van een periodiek verrekenbeding dan kan het problemen opleveren als u dit over (bijvoorbeeld) de afgelopen tien jaar moet uitrekenen.

Periodiek verrekenbeding: een interessante uitspraak

De rechtbank Breda heeft een interessante uitspraak gedaan over huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding.

In deze zaak waren partijen op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin uitsluiting van elke gemeenschap van goederen en een clausule om jaarlijks de niet-geconsumeerde inkomsten met elkaar te delen (periodiek verrekenbeding). Zoals zo vaak hebben ook hier partijen tijdens hun huwelijk nooit dat periodieke verrekenbeding toegepast; er is niets verrekend. Ondertussen begint de man in 1989 een eenmanszaak welke 10 jaar later wordt omgezet in een bv waarvan hij aandeelhouder (DGA) is.

Partijen besluiten in 2007 naar de notaris te gaan voor een betere omschrijving in hun huwelijkse voorwaarden van wat precies onder inkomsten moet worden begrepen. Zij sluiten bij de notaris ook een overeenkomst waarbij zij verklaren dat alle inkomsten over hun huwelijkse periode tot dat moment zijn verrekend; zij maken dus als het ware schoon schip.

In 2013 gaan partijen scheiden. De vrouw verzoekt in dat verband aan de rechtbank onder meer die overeenkomst en de aangepaste huwelijkse voorwaarden ongeldig te verklaren. De vrouw krijgt bij de rechtbank geheel gelijk. De rechtbank passeert daarmee dus de in 2007 gemaakte afspraken en dat is toch wel bijzonder omdat die huwelijkse voorwaarden en overeenkomst in het bijzijn van een notaris zijn gemaakt.

Deze uitspraak roept verschillende vragen op. Heeft de notaris het wel goed geregeld want het was nu toch juist de bedoeling om niet te verrekenen? Kan de notaris daarvoor worden aangesproken? De notaris komt voor de belangen van beide partijen op maar heeft hij wel aan zijn informatie- en voorlichtingsplicht voldaan?

Aanpassen huwelijkse voorwaarden? Laat u bijstaan! 

Het is niet ondenkbaar dat met deze uitspraak, zeker nu in de naaste toekomst het niet meer nodig is om gewijzigde huwelijkse voorwaarden aan de rechtbank ter goedkeuring voor te leggen, het in de praktijk steeds vaker gaat voorkomen dat onder een dergelijke overeenkomst pas een handtekening wordt gezet als elke partij nadrukkelijk verklaart dat hij is voorgelicht door een eigen door hem ingeschakelde deskundige.

Het is daarom raadzaam om bij wijziging dan wel aanpassing van huwelijkse voorwaarden te overwegen u te laten bijstaan door een advocaat die per definitie eenzijdig naar uw belangen kijkt. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn; wij zijn goed thuis in de afwikkeling van de financiële kant van een scheiding.