Iedereen krijgt vroeg of laat een keer met erfrecht te maken. Bij het overlijden van een familielid komt er naast afscheid nemen veel op u af. Het komt slechts zelden voor dat bij overlijden geen erfenis in de vorm van geld of goederen wordt achtergelaten. Het geheel van baten en verplichtingen vormt de nalatenschap van de overledene.

Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen van de overledene naar een of meer andere personen. Erfrecht is voor buitenstaanders een ingewikkeld en complex rechtsgebied.