Het ondernemingsrecht is een omvangrijk werkterrein. De advocaten van Duurland Advocaten uit Amersfoort hebben veel ervaring in het helpen van cliënten die te maken krijgen met situaties waarop het ondernemingsrecht van toepassing is.  De dienstverlening van Duurland Advocaten bestrijkt een aantal deelgebieden van het ondernemingsrecht: 

  • aandeelhoudersgeschillen;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • verkoop onderneming;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • incasso’s;
  • contractenrecht (opstellen van commerciële contracten, geschillen over uitvoering en nakoming, algemene voorwaarden);
  • huurrecht bedrijfs- en kantoorruimte (opstellen, beoordelen, beëindiging, incasso huurpenningen, ontruiming).