Het personen- en familierecht vormt al geruime tijd een specialisme van Duurland Advocaten. Voor een ervaren advocaat bent u bij ons aan het juiste adres. Onderdelen van het personen- en familierecht zijn bijvoorbeeld: echtscheidingadoptie en huwelijkse voorwaarden. Ook boedelverdelingen, partneralimentatie en kinderalimentatie vallen onder het personen- en familierecht.

Ons kantoor verleent eveneens bijstand in geval van:

  • beëindiging van een samenleving en van een geregistreerd partnerschap;
  • naamswijziging;
  • procedures inzake kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing;
  • pensioenverevening;
  • curatele, bewind en mentorschap.