In de praktijk wordt ter vermijding van een “vecht”scheiding vaak gekozen voor mediator bij een echtscheiding. Dit wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Onder leiding van een ervaren echtscheidingsadvocaat van Duurland Advocaten wordt getracht de echtscheiding in overleg te regelen. Zodoende hoeft de rechter niet zelf te beslissen.

Taak mediatior echtscheiding

Het is de taak van de mediator er voor te zorgen dat partijen blijven communiceren en hen te helpen zo goed mogelijk deze moeilijke periode door te komen. De mediator stimuleert partijen oplossingen aan te dragen. Er is respect en begrip voor elkaars standpunten. Juridische argumenten zijn niet van doorslaggevend belang.

Uiteraard zorgt de mediator voor de juridische ondersteuning en voor de vastlegging van de regeling in een echtscheidingsconvenant. Mediation bij een echtscheiding zal ertoe bijdragen dat partners sneller en makkelijker deze moeilijke periode kunnen afsluiten.

Mediator echtscheidingen Amersfoort

Een ander voordeel van een mediator bij een echtscheiding is dat je direct afspraken kunt maken met je ex. De mediator heeft een faciliterende en bemiddelde rol en stimuleert direct contact tussen beide ex-partners. De bemiddelaar geeft een juridische en zakelijke basis om tot een goede oplossing te komen. Bij echtscheidingsbemiddeling is het belangrijk dat het overleg op een neutrale plaats geschiedt, bijvoorbeeld op het kantoor van Duurland advocaten in Amersfoort.

Een mediator die zijn werk goed doet zorgt ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor anderen in je omgeving en voor eventuele kinderen. Een mediator is altijd onpartijdig en zal vooraf zoveel mogelijk informatie inwinnen om tot een goed besluit te komen. Daarom kan het traject van mediation soms lang duren maar daar staat tegenover dat het daadwerkelijke juridische traject van korte duur is.

Waarom een echtscheidingsadvocaat als mediator?

Het beroep van mediator is niet beschermd en iedereen kan zich mediator noemen. Kies daarom bij het aanvragen van een scheiding een mediator die bewezen resultaat heeft geboekt en kennis van zaken heeft. Duurland advocaten heeft ruime ervaring met echtscheidingsbemiddeling en heeft vele zaken met succes afgesloten.

Het grote voordeel van een familierechtadvocaat als echtscheidingsmediator is dat het familierecht gesneden koek is voor de advocaat. Op deze manier wordt voorkomen dat er afspraken worden gemaakt die juridisch onmogelijk zijn of dat er beslissingen worden genomen die later nadelig uitpakken voor één van beide partners.

Meer informatie over echtscheiding mediation?

Wilt u meer weten over mediation bij een echtscheiding in Amersfoort? Graag maken de advocaten van Duurland Advocaten met u kennis. Een eerste adviesgesprek is bij ons gratis!
Neem contact op

Ga direct naar informatie over: