Per 1 januari 2015 kennen we nog 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting, en kinderopvangtoeslag.

Kinderalimentatie

Met name de veranderingen betreffende het kindgebonden budget kunnen gevolgen hebben voor het inkomen van de verzorgende ouder die voor de alimentatieplichtige ouder aanleiding kunnen zijn herziening van de kinderalimentatie bij de rechter aan te vragen.

Ook vervalt de aftrekpost "levensonderhoud kinderen" voor de ouder die kinderalimentatie betaalt waardoor er per saldo minder kinderalimentatie kan worden betaald.

En een wijziging van de kinderalimentatie kan mogelijk van belang zijn voor aanpassing van de partneralimentatie.

Meer informatie over de WHK?

Het kan voor u van belang zijn om ons een herberekening van de kinderalimentatie te laten maken; informeert u naar de mogelijkheden!

Interessante links: