201412.09
1

Een vergoeding van immateriële schade moet als loon worden belast, mits de immateriële schade voldoende betrekking heeft op het voormalig dienstverband. Dat blijkt uit een uitspraak van het Parket bij de Hoge Raad. Het is daarbij niet van belang of de werknemer vrijwillig of onvrijwillig is ontslagen.

Ontslagvergoeding van € 175.000

In onderhavige zaak is de dienstbetrekking van de werknemer op eigen initiatief ontbonden. De werknemer wilde namelijk niet meewerken aan frauduleuze praktijken van de werkgever en bovendien wilde de werkgever het buitengewoon verlof van de werknemer niet verlengen. De werknemer kreeg een ontslagvergoeding van € 175.000, die opgebouwd was uit € 90.000 voor WW en € 85.000 als vergoeding voor geleden immateriële schade.

Loon uit dienstverband

De fiscus oordeelde dat deze € 85.000 gerekend kon worden als loon uit dienstverband, zodat er loonheffing over moest worden betaald. De werknemer stelde echter dat dit bedrag bestond uit een schadevergoeding voor immateriële schade die niet direct verband hield met de dienstbetrekking, zodat het bedrag belastingvrij kon worden uitgekeerd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf de fiscus gelijk en oordeelde dat het volledige bedrag voortvloeide uit het voormalig dienstverband, zodat er loonheffing over ingehouden moest worden.

Beroep in cassatie door werknemer

De werknemer heeft na deze uitspraak vier cassatiemiddelen ingesteld. Hij zei onder andere dat er geen sprake was van psychisch leed dat inherent was aan zijn ontslag, omdat het ontslag op eigen initiatief was geschied. Ook stelde hij dat de in 2011 overeengekomen vergoeding van € 85.000 niet gericht kon zijn op beëindiging van de dienstbetrekking, omdat het ontslag al in 2009 geschiedde en er ook al een ontslagvergoeding van € 35.000 door de kantonrechter was uitgekeerd. Alle cassatiemiddelen werden echter op basis van jurisprudentie door Advocaat-Generaal Niessen weerlegd.

Oordeel van het Parket

Het beroep in cassatie door de werknemer is daarom als ongegrond verklaard door het Parket. Dat betekent dat het Hof het bij het juiste eind had en er loonheffing ingehouden moet worden over het uitgekeerde bedrag. 

Meer weten over arbeidsrecht en (al dan niet vrijwillig) ontslag? Neem contact op met een ervaren arbeidsrechtadvocaat van Duurland Advocaten.

Parket bij de Hoge Raad, 28-07-2015, ECLI:NL:PHR:2015:1696